තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා

View previous topic View next topic Go down

තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා

Post  Oshada on 2014-07-06, 12:09 am

සඳ ගිනිගත් රැයකදි
ඔබ සමුගත් හැටි මතකෙන් තවම මැවේවී
තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා
තනිවීලා....

මියැදුනත් සටන් බිමේ ඔබේ දිවි පුදා
ඔබ මගේ සිත පුරා ඉන්නවා
දිවි තුරා...

ලසෝ සුසුම් සැලී කඳුළු පිරී මගේ දෑස්
හැඬුවා ඔබේ කතා දෙසවනේ රැවු නැගී
සඳ ගිනිගත් රැයකදි ඔබ සමුගත් හැටි මතකෙන් තාම මැවේවී
තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා
තනිවීලා...

සොයා එතැයි සිතේවී රෑ සිහිනේ දී
සදා සොවින් තැවෙනා මෙමා
තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා
තනිවීලා....


(හිතට දැනෙන ගීතයක් නිසා අනිත් අයටත් බලන්න දාන්න හිතුනා)
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: තනි තරුවක් වෙන්නම් සඳ නැති දා සැඟවීලා

Post  thavisha on 2014-07-06, 7:32 pm

pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum