මගේ සඳට

View previous topic View next topic Go down

මගේ සඳට

Post  Oshada on 2014-07-04, 12:10 pm

දඟකාර නෙතු අසල
හැමදාම හිඳින්නට
පතමි මම හැමදාම
ඔබ ළඟම ‍රැ‍ඳෙන්නට
ජීවිතය පුරාවට ඔය සුවඳ
විඳින්නට...
අවසරද ඉතින් මට
නොහඳුනන සිත ළඟින්
මුලු හිතම තියන්නට...
ආදරෙයි හැමදාම
දැනෙනවාටත් වඩා...
මගේ සඳට..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: මගේ සඳට

Post  Isura on 2014-07-05, 5:31 pm

like  kiss
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4299
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: මගේ සඳට

Post  thavisha on 2014-07-06, 7:33 pm

hug  hug  hug  hug

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7870
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: මගේ සඳට

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum