මට ලංවී කියු දෙය මතකේ තවම ‍රැඳේ

View previous topic View next topic Go down

මට ලංවී කියු දෙය මතකේ තවම ‍රැඳේ

Post  Oshada on 2014-06-03, 8:30 pm

පෙම් හස‍රැල් ඔබ ‍රැඳුනේ නිල් යායක ‍රැස් වාගේ
ඔබ සිත මා තුරුලේ නැලවුනු හැටි මගෙ මතකේ
තාමත් ඇත අද වාගේ ඉන්නම් සැමදා ඔබගේ
සෙවනැල්ලක් වී සසරේ අවසානය තෙක්ම හදේ
තනිකම නැතිකර සැමදා මම ලංවූවා ඔබ සෙවනේ
ඔබ සිනහව මා හදේ ‍රැඳුනේ නෙතු දහසක් අතරින් ඔබ මා දු‍ටුවේ
මට ලංවී කියු දෙය මතකේ තවම ‍රැඳේ


(උපුටා ගැනීමක් පමණි)
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: මට ලංවී කියු දෙය මතකේ තවම ‍රැඳේ

Post  thavisha on 2014-06-05, 10:55 am

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum