අහස් වියන යට

View previous topic View next topic Go down

අහස් වියන යට

Post  Oshada on 2014-06-02, 8:07 pm

සයුර රළු වී චන්ඩ වී සැඩ වී
වෙරළෙ හැපි හැපී හඬනවා වැළපී
මහද ඇතහැර නික්ම ගිය ඔබ
ගිය දුකිනි, මේ සාගරය කැළඹී...


සුරත් පටලා වෙරළ මත තනිවී
සයුරු රළ පෙළ පාගමින් හිනැහී
එදා ඔබ මා සතු‍ටු වූ හැටි
මතක, වෙරළෙහි තවම ඇති පැතිරී...


කියඹු වැල් මගෙ මුහුණ මත වැතිරී
පිච්ච සුවඳින් පුබුදු විය සබඳ
මෙදා ඔබ මා නොමැති වෙරළක
සයුර නොහඬා හිඳීවිද ගොළුවී....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6424
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අහස් වියන යට

Post  thavisha on 2014-06-05, 10:57 am

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7916
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum