හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

View previous topic View next topic Go down

හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  Siyapath on 2014-06-01, 8:29 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

ඔන්න ෆේස්බුක්  Pride මාසය වෙනුවෙන් එයාලගේ support එක පෙන්නවලා. ඔයාලත් අදම add කරගන්න​.
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9432
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  Guest on 2014-06-01, 2:34 pm

aww big  like  for this one  rocksss  rocksss  rocksss .They've got some cute ones :D
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  thavisha on 2014-06-02, 1:27 am

pride  pride  pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  Senura on 2014-06-02, 11:34 am

rocksss  rocksss  rocksss  rocksss 
 pride  pride  pride  pride
avatar
Senura
memebrs with 1 post

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 3
GetReal Gold : 3049
Member Since : 2014-04-20

Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  kasunx on 2014-06-03, 9:26 pm

rocksss  rocksss  rocksss
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8069
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  Ranga3 on 2014-06-07, 10:05 pm

Great!!  like ....I've also used them already....

Ranga3
Regular Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 90
GetReal Gold : 3351
Member Since : 2014-03-24

Back to top Go down

Re: හුරේ ෆේස්බුක් LGBT themed ස්ටිකර්ස් දාලා.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum