සියල්ල එසේ අවසන් විය

View previous topic View next topic Go down

සියල්ල එසේ අවසන් විය

Post  Sanketh on 2014-05-10, 7:57 pm

සියල්ල එසේ අවසන් විය,

සියල්ලෝම මා දෙසට ඇතැගිලි දිගු කරනවා නොඅනුමානය.....
මගේ අතීතය රසවත් නොවීය...

නමුදු වත්මන් ප්‍රේමයේදී වැරදි අයුරකින් නෙත් බැල්මකටවත් ලක් නොවූ බවට දිනක....
අහසත් පොලවත් ඉරත් සඳත්  දියුරුම් දෙනු බව නිසැකය...

ඒ ආදරය පාරිශුද්ධ වූ බවට, නොකොලිටි වූ බවට සදෙව් ලොව දෙවියෝ පවා දිනක සාක්ෂි දෙනු ඇත....

එකල් සිටිය නොහැක් ඈයෝ මගේ හෘද සාක්ෂිය බලනු රිසිය....
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6798
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum