ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී

View previous topic View next topic Go down

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී

Post  Shan Sahan on 2014-05-02, 5:13 pm

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී
හැමදෙනටම හමුවෙලා ඇතී
එනමුදු ප්‍රේමය කිමැයි කියා
හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැතී.....


...සුවිසල් රුක් ගොමු දෙරණට රදවන
ප්‍රේමය මුල් පස යට සැගවී
නං පල මල් දළු පුබුදනමුත් ගස
මුල් රැස කිසි කෙනෙකුට නොපෙනෙයි
ප්‍රේමය කිසි කෙනෙකුට නොපෙනෙයි. .


විල්තෙර දියයට දියඹුන් නගනා
ප්‍රේමයෙ දිය උල්පත නිසලයි
සියපත විල මත පිබිදෙන මුත් යස
උල්පත හැමදාමත් නිසලයි
ප්‍රේමය හැමදාමත් නිසලයිavatar
Shan Sahan
Regular Member

Mood : Proud

City : Wattala
Country : Sri Lanka
Posts : 63
GetReal Gold : 3237
Member Since : 2014-03-19

Back to top Go down

Re: ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී

Post  thavisha on 2014-05-05, 1:30 am

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී

Post  Shan Sahan on 2014-05-05, 10:42 am

bow  bow  bow
avatar
Shan Sahan
Regular Member

Mood : Proud

City : Wattala
Country : Sri Lanka
Posts : 63
GetReal Gold : 3237
Member Since : 2014-03-19

Back to top Go down

Re: ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum