සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

View previous topic View next topic Go down

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  සහන් on 2014-04-13, 12:12 pm

සමරිසි සැමද
සම සමම බව සිතන,

සැමගේ සියලු පැතුම ඉටුවන,

වාසනාවන්ත
ඉසුරුමත්
සුභ නව වසරක් වේවා. . .

බුදුසරණයි.
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9328
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  vasantha on 2014-04-13, 3:04 pm

එසේම වේවා.. banana  banana
avatar
vasantha
Regular Member

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 30
GetReal Gold : 3790
Member Since : 2013-10-06

Back to top Go down

Re: සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  thavisha on 2014-04-14, 1:11 am

wish you the same bro

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7916
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  Isura on 2014-04-14, 9:19 am

එසේම වේවා...!!!
 bow  bow 
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4345
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  Guest on 2014-04-14, 10:44 am

ඔබටත් එසෙම වේවා සහන් අයියේ !!!
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. . .

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum