වරෙන් මලේ පියවර නගලා...

View previous topic View next topic Go down

වරෙන් මලේ පියවර නගලා...

Post  Isura on 25th March 2014, 07:36

රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
මීවිත ඇඳිරිය දෑස වසනවා
හද පොදි බැඳි දුක දියකර පාකර​
ඔබේ ලොවට මා මොහොතින් එනවා

සොඳුරු යොවුන් විය මල් මග මුල හිඳ​
කිම තොල මීවිත පොඟවන්නේ
නුරා විරහ ගිනි නිවා දමන්නයි
සුරා වෙතින් මා දෙතොල තෙමන්නේ

නැගුනු නුරා ගිනි මිනි පොද වැටිලා
හතර අතින් දලු ලා එනවා
අවන්හලේ මීවිත තනි කරලා
වරෙන් මලේ පියවර නගලා
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4345
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: වරෙන් මලේ පියවර නගලා...

Post  thavisha on 25th March 2014, 19:26

pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7916
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum