රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

View previous topic View next topic Go down

රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  Malintha on 2014-01-01, 8:53 am

mata samaa wenna


Last edited by Malintha on 2014-04-06, 12:48 pm; edited 5 times in total
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4926
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  භානුක on 2014-01-01, 11:25 am

avatar
භානුක
Team Member
Team Member

Mood : Hurt

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 224
GetReal Gold : 4725
Member Since : 2013-05-05

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  Malintha on 2014-01-01, 12:01 pm

ඔයාට ගොඩාක් ස්තූතියි භානුක මල්ලි...
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4926
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  thavisha on 2014-01-01, 12:06 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  Siyapath on 2014-01-01, 6:02 pm

nice thoughts
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9372
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  Malintha on 2014-01-01, 7:42 pm

siyapth , Tavi...Bhanu ada dawase ridaunu hithata sanvedi unata godak pin oyaalata...
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4926
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  සහන් on 2014-01-02, 4:01 pm

ලස්සනයි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2347
GetReal Gold : 9211
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: රජ තුමනි....මට සමාවෙන්න​

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum