ආදරය

View previous topic View next topic Go down

ආදරය

Post  Oshada on 2013-12-20, 10:05 pm

[b]නෙතක ආදරය දකින්නට
සිතෙහි ආදරය මෝදු විය යුතුයි
වැ‍ටුණු මල් පාගමින් ඇවිදයන ජීවිතය
උයන් තෙර අභියස නතර කරන්නට
වසන්තයේ මායිම ආදරයයි
වසන්තයේ මායිමේ ගමන් අරඹන්න
දකින්නට ජීවිතය හදවතට ළංව
ඔහුගේ දෑසින්
ලද ප්‍රේමය එපා කිසිදින සඟවන්න
ඔබේ ආදරය ලොව හොඳම ආදරයයි
එය ඔබේ උරුමයයි
ආදරයට ආදරෙන් ආදරය කරන්න
" ආදරය " ආදරෙන් ආදරය දේවි

එපා කිසිදින එය සඟවන්නට...[/b]
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරය

Post  thavisha on 2013-12-21, 2:10 am

nice

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරය

Post  Sithija on 2013-12-21, 9:13 pm

Nice aiya
avatar
Sithija
+ 100 Posts

Mood : Lonely

City : Abu Dhabi
Country : United Arab Emirates
Posts : 156
GetReal Gold : 4127
Member Since : 2013-09-03

Back to top Go down

Re: ආදරය

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum