සීත සුලං මාරුතේ

View previous topic View next topic Go down

සීත සුලං මාරුතේ

Post  Malintha on 2013-11-15, 11:18 pm

සීත සුලං මාරුතේ
හඩන හැටි අසා
ලංව ඉන්න ජිවිතේ
කදුලු බිඳ මකා


පාලු රැයෙ හිතලේ
රැහැයි හඩ මකා
අඩන සිතට සතුට දි
එන්න මා සොයා


කලු පාට රෑ හද අඹරට​
නැගුන සඳ බලා
ඉන්න පාලු ජිවිතේ
සුබ පැතුම වෙලා


හීන යහන රෑ පුරා
හුරු සුවද සොයා
සඳ රෙකාවක් දිගේ
එන්න පියබලා


සසර පාලු දිවි මගේ
රෑදුන තනි මකා
තරු එලියෙන් මවෙත එන්න​
ආදරේ කියා


මලින්ත


Last edited by Malintha on 2013-11-15, 11:21 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : small font size)
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4984
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  Guest on 2013-11-15, 11:21 pm

pride pride pride
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  සහන් on 2013-11-15, 11:44 pm

ලස්සනයි.
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9270
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  thavisha on 2013-11-15, 11:51 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  Siyapath on 2013-11-16, 8:42 am

wow pride pride
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9430
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  Esala on 2013-11-16, 10:01 am

pride pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5270
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  භානුක on 2013-11-16, 7:22 pm

pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride
avatar
භානුක
Team Member
Team Member

Mood : Hurt

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 224
GetReal Gold : 4783
Member Since : 2013-05-05

Back to top Go down

Re: සීත සුලං මාරුතේ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum