......පෙරුම් පුරා......

View previous topic View next topic Go down

......පෙරුම් පුරා......

Post  Vikasitha on 2013-11-12, 11:24 am

.....පෙරුම් පුරා.....


නුඹට හොරා නුඹේ හිතට      හොරා
ඇවිදින් පෙර ලෙස භවය       පුරා
පිරු පෙරුම්දම් සසර           පුරා
හමුවිය අප ආදරය             පතා

දෙහදක් එක්විය පෙරුම්       පුරා
අත්වැල් එක් විය දිවිය         අරා
යා යුතු මඟ මට එළිය         කළා
ඔබ මා පසුපස පිය            මැන්නා

මා වැටෙනා විට දිරි           දීලා
මා හඬනා විට                 සනසාලා
ඔබ අද ඇයි                   තනිවීලා
නොකියා යනවද දුක්          දීලා

අප එක් නොවේවි මේ භවය       පුරා
ඔබ පසුපස එමි සසර               පුරා
අප දෙදෙනා යලි මුණ ගැසෙන    තුරා
මේ ගමනත් යමු මිතුරු           වෙලා
avatar
Vikasitha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 363
GetReal Gold : 4378
Member Since : 2013-09-01

Back to top Go down

Re: ......පෙරුම් පුරා......

Post  සහන් on 2013-11-12, 1:17 pm

pride
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ......පෙරුම් පුරා......

Post  thavisha on 2013-11-12, 2:34 pm

lol!

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ......පෙරුම් පුරා......

Post  Siyapath on 2013-11-12, 5:41 pm

ලස්සනයි. ඒත් සිව්පද විදියට ලියන කවි වල එලිසමය තියනකොට චුට්ටක් හිතුවනම් හොඳයි වගේ. අනික ස්වර තියන විදිය​.
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9380
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: ......පෙරුම් පුරා......

Post  Vikasitha on 2013-11-12, 6:12 pm

@Siyapath wrote:ලස්සනයි. ඒත් සිව්පද විදියට ලියන කවි වල එලිසමය තියනකොට චුට්ටක් හිතුවනම් හොඳයි වගේ. අනික ස්වර තියන විදිය​.
අනේ අයියේ, මම සංගීතය ගැන දන්නේ නැහැ. ස්වර තියනවා කියන්නේ?scratch
avatar
Vikasitha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 363
GetReal Gold : 4378
Member Since : 2013-09-01

Back to top Go down

Re: ......පෙරුම් පුරා......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum