...පිය සටහන්...

View previous topic View next topic Go down

...පිය සටහන්...

Post  Vikasitha on 2013-11-11, 10:42 pm

...පිය සටහන්...


හිරු සඳු නැඟෙනා මේ නිල්         අඹරේ
නුඹයි, මමයි පිය නැඟු ඒ           වෙරළේ
පිය සටහන් පමණක් ඇයි මේ       ඉවුරේ
කවුරුද මා ලඟ අද තනියට         ඉන්නේ

මා සිපගත් ඒ සියුමැලි             දෙතොලේ
රළු බව පමණක් උරුමව          ඇත්තේ
අප දෙදෙනා පියනැඟු ඒ           වෙරළේ
පාළුව පමණයි මට හිමි            වුයේ
 
අත් අල්ලා අප පෙමකින්          වෙලුනේ
අසම්මතැයි මිනිසුන් දොස්         නැඟුවේ
නමුදු ඔබ නොම අත්             හැරියේ
පවසනු මැන කිමදැයි සිදු         වුයේ

ඔබ අද නිහඬව සැතපී           ඉන්නේ
ඇයි ඔබ මා හා සිනා            නොවන්නේ
මා සිත ශෝකෙන් හඬා         වැටෙන්නේ
මෙලෙස දකින්නද අප එක්      වුයේ
avatar
Vikasitha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 363
GetReal Gold : 4378
Member Since : 2013-09-01

Back to top Go down

Re: ...පිය සටහන්...

Post  සහන් on 2013-11-11, 10:50 pm

pride
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ...පිය සටහන්...

Post  Guest on 2013-11-11, 11:20 pm

නියමයි මළිදු !
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ...පිය සටහන්...

Post  Siyapath on 2013-11-11, 11:21 pm

lassanai
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9380
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: ...පිය සටහන්...

Post  thavisha on 2013-11-12, 12:28 am

pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ...පිය සටහන්...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum