සමලිංගික විවාහ පිලිබඳ පනත - එංගලන්තය

View previous topic View next topic Go down

සමලිංගික විවාහ පිලිබඳ පනත - එංගලන්තය

Post  GetReal Forum on 2013-02-08, 12:39 am

එංගලන්තය විසින් තවත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්
(Marriage Equality Bill)
සමලිංගික විවාහ පිලිබඳ පනත House of Commons හිදී සම්මත කර ඇත. මේ සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 400 ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 175 ක් ද ලැබී ඇත. මෙම පනත මගින් සමලිංගික යුවල සඳහා විවාහ වීමේ අයිතිය ලබා දෙයි.මෙය නීතියක් බවට පත්වීමට නම් House of Lords හිදී සම්මත විය යුතු වේ.එහිදී මෙම පනත සම්මත වුවහොත් වර්ෂ 2015 සිට මෙම නීතිය ක්‍රියාවට නැගේ.බි‍්‍රතාන්‍ය සමලිංගික යුවල දැනටමත් සිවිල් සම්බන්ධතා පවත්වන නමුත් පල්ලියේ අනුමැතිය ලැබේ නම් සිවිල් හා ආගමික උත්සව පැවැත්වීමටද අළුත් නීතිය මගින් ඉඩ ලැබේ. cheers
avatar
GetReal Forum
Administrator
Administrator

Country : Sri Lanka
Posts : 117
GetReal Gold : 5116
Member Since : 2013-01-25

http://getreal.fullboards.com https://twitter.com/getrealforum

Back to top Go down

Re: සමලිංගික විවාහ පිලිබඳ පනත - එංගලන්තය

Post  kumaratarat on 2013-06-11, 7:44 pm

:D shooook .....hks ...lankawe kawada owa weyda manda ....
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4750
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum