සුදු මහත්තයෝ......

Page 7 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-17, 11:37 pm


හැමදාම කිව්වත්
 කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් ආදරයක් මගේ හිතේ තියෙනවා...
 ආරම්භයක්
 අවසානයක්
නොදන්න, සීමාවක් නැති මගේ ආදරේට අනාගතයක් තියෙයිද කියලාවත් මං දන්නෙ
ත් නෑ..

avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-17, 11:48 pm

apoi puthaa. dan anduwa athi neda?
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-18, 9:41 am

@Siyapath wrote:apoi puthaa. dan anduwa athi neda?
                   :( :( :oops: :oops: silent silent :)  :)  :D:lol!: lol!
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-18, 7:03 pm

mokada yako hinaawenne?
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-18, 9:27 pm

@Siyapath wrote:mokada yako hinaawenne?
                    lol! :D :lol: :) Neutral :oops: 😢 :( :(
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-18, 11:37 pm

moko upset mood?
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-19, 9:33 pm

:afro: නිකන්.....
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-20, 7:32 am

apoi andumak daaganin kolla
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-21, 9:45 pm

වෙලාවකට ඔයා ආදරෙන් මගේ ලග.....​.
තව වෙලාවකට මට හිතාගන්නවත් බැරි තරම් දුර අෑතක......​
අැත්තටම ඔයත් මේ අහස වගේ....

සත්තයි ආදරෙයි හැමදාමත්......
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-22, 7:20 am

mokakda ban meke aththa kathaawa. ? :shock: :shock: :shock: :shock:
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-23, 12:32 am

මගේ හිතට දරා ගන්න බැරි තරම්
කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්
මම ඔයාට ආදරේ කරනවා
ඒත්....
ඔයාට ඒ බව දැනුනත්
නොදැනුනා වගේ ඉන්නේ අැයි කියලා මට කියන්න රත්තරන්
කමක් නෑ
ඔයා මගේ උනේ නෑ කියලා
තුන් හිතකින්වත්
මගේ වෛරයක්
තරහක් නෑ
මම දන්නවා
මේ තමා මගේ ලැබ්ම​
මේ තමා මගේ දෛවය
ඔයා වගේ කෙනෙක් නොලැබෙන්න තරම්
"අනේ"එචිචරටම මම පව් කරලා
කොහොම උනත් කොහේ උන්නත්
දුකෙන් නම් ඉන්න එපා
හැමදාමත් වගේ ඔය ලස්සන අැස් වලින් හිනා වෙලා ඉන්න​
මට දුකයි තමයි
ඒත් ඔයා සතුටින් උන්නොත්
මට හිනා උනේ නැතත් අඩන්නේ නැතුව ඉන්න පුලුවන්
ආදරෙයි අහස තරම්......
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-23, 3:15 pm

pride pride pride pride
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  kasunx on 2013-11-23, 7:27 pm

:( ...................................
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8021
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-24, 10:39 am

pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride pride
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-24, 9:09 pm

avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 7 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum