සුදු මහත්තයෝ......

Page 6 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-09, 7:35 am

Visal malli,
is this a living dream?
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-09, 10:19 am

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D pride
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Guest on 2013-11-09, 10:38 am

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: pride pride pride pride
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-12, 9:34 pm

avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  සහන් on 2013-11-12, 10:57 pm

ලස්සනයි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9224
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  kasunx on 2013-11-12, 11:21 pm

එක නම් මගේ හිතට තදින්ම වැදුන ! .........................................!
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8021
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  thavisha on 2013-11-13, 9:14 am

pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7812
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Vikasitha on 2013-11-13, 1:52 pm

hane hitha hiriwatila giya.
avatar
Vikasitha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 363
GetReal Gold : 4382
Member Since : 2013-09-01

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-13, 2:02 pm

tanx allpride pride pride
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-13, 5:11 pm

good one
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-14, 2:36 pm


ආදරය කියන්නේ ප්‍රාර්ථනයක්
එක හිතක​
එක ආත්මයක​
එක ජීව්තයක​
අහින්සක ප්‍රාර්ථනයක්
බලාපොරොත්තු කැටිවූ
උතුම් හදවතින් පිදු ආදරයේ ප්‍රාර්ථනයයි මේ

ඔබෙි ආදරය
මාගේ ඉරිතලා වියලුනු හදට​
සිසිල් පැන් පොදක් වෙිවා....෴විසල් මෙත්සර​෴
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-15, 11:27 pm


සමහර​ ආදර කතාවල වගේ
ඔයාගේම විතරක් වෙන්න බෑරි වුනාට
........ඔයා සතුටෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා දකිද්දී
.........මට හිනා නොඋනත් දුකක් නෑතුව ඉන්න හෑකී
හෑමදාම ඔය වගේ හිනා වෙලා ඉන්න.................

                   අාදරෙයි හැමදාමත්..........
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Siyapath on 2013-11-16, 8:39 am

nice malli
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9384
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  සහන් on 2013-11-16, 10:35 am

ලස්සන අදහස් ටිකක්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9224
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  visaldine on 2013-11-16, 9:25 pm

tanx :D siyapath :D  sahan
avatar
visaldine
+ 100 Posts

Mood : Relaxed

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 3930
Member Since : 2013-09-12

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 6 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum