෴වෙන්වීම෴

View previous topic View next topic Go down

෴වෙන්වීම෴

Post  yohan.pg on 2013-08-27, 10:42 am

෴වෙන්වීම෴

මා හැරදා  ඔබ යන දින ඇවිදින්
ඇයි ඒ දින  මෙතරම්  ඉක්මන්
ගිනිදන මහමග  අත්වැල්  අල්ලන්
අවසානද  අප  කල සක්මන්


මා ඔබේද නොව  ඔබ මගේද  නොව
කිසිලෙසකත්  අප අප සතු වී නැත
එනමුදු  මා ඔබ  දෙදෙනෙකු  වී නැත
දෙහදක සෙනෙහස  ගොලු වෙන්නේ  නැත.

අන්සතු  අත්‍ යුග  එකට  වෙලාගෙන
දුක සැප ලග එක ලෙස සිටියත්
දෙහදක සෙනෙහස  ආදරයක් බව
නොදනිමු වෙන් වන්නට වෙනකම්

avatar
yohan.pg
Regular Member

City : galle
Country : Sri Lanka
Posts : 22
GetReal Gold : 3697
Member Since : 2013-06-10

Back to top Go down

Re: ෴වෙන්වීම෴

Post  Gothama on 2013-09-06, 11:24 pm

nice....
avatar
Gothama
Regular Member

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 18
GetReal Gold : 3609
Member Since : 2013-07-28

Back to top Go down

Re: ෴වෙන්වීම෴

Post  theejan on 2013-09-07, 3:19 pm

nicee::)
avatar
theejan
memebrs with 1 post

Country : United States
Posts : 3
GetReal Gold : 3471
Member Since : 2013-08-21

Back to top Go down

Re: ෴වෙන්වීම෴

Post  Mandaram on 2013-09-08, 5:55 pm

ලස්සනයි, :)
avatar
Mandaram
+ 100 Posts

Mood : Cynical

City : Gampaha
Country : Sri Lanka
Posts : 144
GetReal Gold : 4117
Member Since : 2013-08-29

Back to top Go down

Re: ෴වෙන්වීම෴

Post  yohan.pg on 2013-09-08, 9:48 pm

thanx    machanla..pride Thank you Thank you 
kiss 
avatar
yohan.pg
Regular Member

City : galle
Country : Sri Lanka
Posts : 22
GetReal Gold : 3697
Member Since : 2013-06-10

Back to top Go down

Re: ෴වෙන්වීම෴

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum