කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

View previous topic View next topic Go down

කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  Sanketh on 2013-07-31, 2:44 pm


සඳේ මං ඇන්දා සිත්තම්...
මගේ ආදරේ හැඩයෙන්....
වළකුල් රැල්ලේ හංගා ...
රැයේ පීදෙනා තරු මල්...

මීදුම් තලාවේ...රෑ සීත යාමේ..
උන්මාදයෙන් සැතපිලා....
ඉන්නම් ඉතිං මං... මල් හී අරන් දැන්...
මගේ මල්සරා එනතුරා...
කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

උණුසුම් හැගුම්... පිරුණා හදේ...
කියාගන්නවත් බැරි තරම්....
තනිකම් දොසින්....තනිවී තැවේ...
හිතේ හැංගිලා පෙම් පැතුම්..
කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

මෙතුවක් හිතින්... පැතුවේ තුටින්..
සදානන්ද වූ ජිවිතේ....
සිහිනෙන් පවා...ඔහු හා බැදී..
පියාපත් ලබා පාවුණේ..
කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6790
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  ශනිල්ක on 2013-07-31, 3:19 pm

avatar
ශනිල්ක
Regular Member

Mood : Relaxed

City : මාතර
Country : Sri Lanka
Posts : 35
GetReal Gold : 3753
Member Since : 2013-06-29

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  kasunx on 2013-08-02, 10:40 pm

උණුසුම් හැගුම්... පිරුණා හදේ...

කියාගන්නවත් බැරි තරම්....

තනිකම් දොසින්....තනිවී තැවේ...

හිතේ හැංගිලා පෙම් පැතුම්..

කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ..................................................................:roll: :roll: :roll:
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8009
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:17 pm

උඹලට තියෙන්නේ පුදුම හැඟීම් නේ ...hiks
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4751
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  Guest on 2013-12-20, 10:59 am

හ්ම් මාරම හැගිම්
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  thavisha on 2013-12-20, 5:29 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  Isura on 2014-02-25, 11:22 am

Yeah......! Amazing......

 rocksss  rocksss  rocksss  rocksss
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4229
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  Isura on 2014-02-25, 12:25 pm

ස්නේහයේ හැඟුම්...පිරුනා හදේ...
ඔබ මා හමු වූ දා පටන්....
ආදරේ නමින්...ලං වී සිටිම්...
මුලු ජිවිතේ ඔබට මං...
හැමදාම හිමිවේද ඔබෙ ආදරේ...
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4229
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  shevan on 2014-02-25, 6:01 pm

දැන් ඉතින් ඔය කියන මෙව්ව එක හමුබු වෙලානෙව තියෙන්නේ  rocksss  rocksss  rocksss  rocksss
avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 403
GetReal Gold : 4849
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

Re: කවදාක හමු වේද හිමි ආදරේ...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum