සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

View previous topic View next topic Go down

සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Sanketh on 2013-06-19, 8:40 pm

අපිට ලංකාවේ පවුල් පසුබිම,සංස්කෘතිය වගේ දෙවල් නිසා අපිට මේ රටින් යන්න උනොත් යන්න පුළුවන් රටවල් මොනවද?
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6850
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Guest on 2013-06-19, 9:38 pm

මෙන්න මේ රටවල නම් homosexual relationships වලට නීතිමය පිළිගැනීමක් තියෙනවා අන්තර්ජාලයේ තියෙන විදියට නම්.... 

 • Argentina
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • Denmark
 • France
 • Iceland
 • Israel
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Portugal
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • United States
 • Uruguay
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  සහන් on 2013-06-19, 9:50 pm

Uk වලත් ලබන අවෘද්දෙ  ඒ තත්වය ඇතිවෙයි. පනතක් සම්මත   උනත් තාම බලාත්මක  උනේ නෑ.ඒත් විවහ වෙන්න අවසර නැති උනත්  එකට ජීවත් වෙන්න ගැටලුවක් නෑ.
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9272
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Zezta on 2013-06-19, 10:46 pm

 The Netherlands, 2000
The Dutch parliament made history in 2000 when it made it legal for same-sex couples to marry, divorce, and adopt children by a 3-to-1 vote margin. Today, there are 16,000 married same-sex couples in the Netherlands, where gay marriage enjoys an approval rating of 82 percent — the highest in the European Union.

Belgium, 2003
While there wasn't much of an uproar in Belgium when the country's parliament legalized gay marriage, the Vatican was outraged, prompting Pope John Paul II to launch a global campaign saying that "homosexual unions were immoral, unnatural and harmful."

Canada, 2005
It took a two-year journey filled with court battles before Canada's house of commons voted to make gay marriage legal in the entire country, as opposed to just in nine out of the 13 provinces and territories. Social conservatives tried to overturn the law in 2006 but failed.

Spain, 2005
While Spain extended marriage rights to same-sex couples in 2005, the law has since faced fierce opposition from conservative politicians, including a court challenge that was defeated in 2012. In March, interior minister Jorge Fernandez Diaz remarked that gay marriage should be banned because it doesn't guarantee the "survival of the species."

South Africa, 2006
In 2005, South Africa's Constitutional Court ruled that preventing gay marriage violated the country's young constitution, which was adopted not long after the end of Apartheid. The court-mandated law passed easily in parliament the following year.

Norway, 2009
In 1993, Norway was the second country, after Denmark in the late '80s, to allow civil unions between same-sex partners. The Norwegian government later legalized same-sex marriage in 2009. The main controversy at that time was whether lesbian mothers had the right to artificial insemination; they won that right when the parliament voted to approve gay marriage by a margin of 2 to 1.

Sweden, 2009
Sweden, like Norway, allowed civil unions in the mid-'90s and eventually gave gay couples full marriage rights by a large majority in parliament.

Iceland, 2010
Every single one of the 49 members of Iceland's parliament voted "Yes" on gay marriage. Shortly after the law was passed, the country's prime minister, Johanna Sigurdardottir, married her longtime partner, writer Jonina Leosdottir.

Portugal, 2010

Portugal's conservative president Anibal Cavaco Silva signed the country's gay marriage bill into law after initially asking the country's highest court to review it, hoping to undo what Portugal's Socialist-led parliament had passed. Same-sex couples in Portugal are still not allowed to adopt children.

Argentina, 2010
The predominantly Catholic country became the first Latin American nation to legalize gay marriage by the narrow vote of 33 to 27. Pope Francis, then known as Cardinal Jorge Bergoglio, called the bill a "destructive attack on God's plan."

Denmark, 2012
Denmark, the first country to allow same-sex civil unions in the late '80s, fully legalized gay marriage in 2012, allowing same-sex couples to get married in churches and adopt children.

Countries where gay marriage is partially legal: Brazil, Mexico, United States
avatar
Zezta
+ 100 Posts

Mood : In love

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 141
GetReal Gold : 5312
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Devapriya on 2013-06-19, 10:48 pm

lankawa tamai hoda wena kohewath epa
avatar
Devapriya
Regular Member

Country : Sri Lanka
Posts : 33
GetReal Gold : 3896
Member Since : 2013-05-06

Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Adithya on 2013-06-19, 11:33 pm

In India a law confirmed couple of years ago that homosexuality is allowed.. And England is really making that change in their legislation in couple of months maximum... Newzealand changed the law recently too.. I shared the link even.. And in Japan even homosexuality is allowed. Even it's literature was influenced with homosexuality.. and i think there should be many other countries in this list.. coz you ask for the countries where homosexuality is allowed, not where the marriage is legal... in that case only 15 countries were allowing the gay marriage, as due some months ago, as i could remember..
avatar
Adithya
Team Member
Team Member

Mood : Inspired

City : Gampaha
Country : Sri Lanka
Posts : 272
GetReal Gold : 5028
Member Since : 2013-05-13

https://twitter.com/glamdion

Back to top Go down

Re: සමලිංගික හිතවාදී රටවල් මොනවාද?

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum