තනිකම

View previous topic View next topic Go down

තනිකම

Post  සහන් on 2013-06-19, 4:59 pm

කියා ගන්න තියෙනා හැම
කියාගන්න බැරි උනාම. . .

හිතේ තියන හැම අකුරම
වචනවලට නොආවාම. . . 

හිතේ තියන දේ කියද්දි
අහන්න අය නැති උනාම. . .

තරුවක් එක්කල සේරම
කිව්වා මම රෑ පුරාම. . . 

දිලිසි දිලිසි බලා උන්නේ
කියනා කල් මා දිහාම. . .

ඒ උනාට ඒ සෙරම 
ඇහුනද දන්නෑනේ තාම. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  KANISHKA on 2013-06-19, 9:40 pm

math me wagemai.. godal lassanai....I love you
avatar
KANISHKA
+ 100 Posts

Mood : Goin Crazy

Country : Sri Lanka
Posts : 168
GetReal Gold : 4663
Member Since : 2013-06-10

Back to top Go down

සදා නෙතුමත රැදේනම්. . .

Post  සහන් on 2013-06-20, 5:18 pm

සුවද  දුන්නත්
පිපි දෙපාමුල. . .

පරව යා නම්
මොහොතකින්. . .

ඇස් මායිමේ
පිපුන තරුකැට. . .

කුමට අමතක 
කරමි මං. . .

සදා නෙතු මත 
රැදේ නම්. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:37 pm

පට්ට පට්ට ...මච්නං   ....හික්ස්
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4759
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  Guest on 2013-12-20, 10:48 am

කවිකාර මේ සිත සැමදා සතුටින් සිටිත්වා  !!!
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  thavisha on 2013-12-20, 5:28 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  සහන් on 2013-12-31, 1:31 pm

ස්තූතියි සාලිය මල්ලි
ස්තූතියි තවීශ
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  Siyapath on 2014-01-01, 6:07 pm

good one
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9380
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  සහන් on 2014-01-02, 3:56 pm

ස්තූතියි සියපත්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum