නිය රටා...

View previous topic View next topic Go down

නිය රටා...

Post  navod-induwara on 2017-03-16, 8:55 am

ආනන්ද සෙනෙහසේ..
පැතුම් දෝතින් අරන්..
ඔබ නොමැති ලෝකයක්,
ගැන, මම්  කෙසේ සිතන්නද?

නිය රටා..මැවූ..ඒ සොදුරු
පෙම්වත් රැයේ..
ජීවිතය සන්තකය  පිදූ බව මම් කෙසේ
ලෝකයට කියන්නද?

සිනාසී සිටින්නේ 
කදුලු හන්ගාගෙනයි
ඒ රැයට මතකයන්
විසි කරලා දමන්නද?
avatar
navod-induwara
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 192
GetReal Gold : 1821
Member Since : 2016-06-30

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum