බොරුකාරයට

View previous topic View next topic Go down

බොරුකාරයට

Post  Oshada on 2017-01-21, 1:57 pm

සතු‍ටුද උඹට...
පාට පාට ගාලා
උඹ ඒ මවලා දුන්න බොරු වලට
‍රැව‍ටුනා මං...

කවුරුත් උඹව විශ්වාස කරන්න එපා
කියද්දී,
උන්ට හිනා වෙලා
උඹව විශ්වාස කලා මං...

මතක තියාගනින්..

උඹ ඒ වංචා කලේ
උඹ වෙනුවෙන්  කවි ලිව්ව
අහිංසක කවි හිතට බව..
දුක් වෙයන්...
මනුසත් බව ලැබුවත්,
උඹ ඉන්නෙ තවමත්

මනුස්සකමේ
පහළම අඩියේ බව...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බොරුකාරයට

Post  aluthkolla2015 on 2017-01-22, 10:57 pm

කාට කියන්නද.... මේ වගේම මම ත් හිතලා තියේ කියන්න නම්... කොහොම කියන්න බැලුවත් බෑ
avatar
aluthkolla2015
memebrs with 1 post

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 3
GetReal Gold : 1811
Member Since : 2015-12-08

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum