සිනා සෙන්න හීන අරන් එන්න දැන් ඉතින්

View previous topic View next topic Go down

සිනා සෙන්න හීන අරන් එන්න දැන් ඉතින්

Post  Oshada on 2017-01-15, 7:52 am

වෛවාරන පාට පාට සේද සලු ඇඳන්
දෙව් කුමරියො රඟ දෙනවලු රිදී ඉර මතින්
හීන හීන මල් වැස්සක තෙමී හිත් තුටින්
වස්සනවලු හීන අපට පැතුම් මල් අරන්

කඳුළු මොටද හීන තියෙන අපට දැන් ඉතින්
කඳුළු අරන් විසි කරන්න නොපෙනෙනා දුරින්
දෙව් කුමරිගෙ හීන බි‍ඳෙන් හීනයක් අරන්
හිනා වෙන්න ලෝකයේම හිනා බිඳු අරන්

තඹුරු කුසුම් මල් නෙලන්න එන්න සිත් තොසින්
අඳුර විදා සිනා සෙන්න එන්න දැන් ඉතින්
සිනා සෙන්න හීන අරන් එන්න දැන් ඉතින්
කඳුළු එපා අපේ ලොවට එන්න දැන් ඉතින්

මගේ සහෝදරයෙක් ගානට වැටිච්ච උඹටමයි....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සිනා සෙන්න හීන අරන් එන්න දැන් ඉතින්

Post  jay.rishan on 2017-01-17, 1:59 pm

Lassanai ayye
avatar
jay.rishan
+ 500 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 553
GetReal Gold : 2951
Member Since : 2015-09-05

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum