හිනැහී ඉඳපන්

View previous topic View next topic Go down

හිනැහී ඉඳපන්

Post  Oshada on 2017-01-14, 11:05 pm

එක න‍ටුවක එක
මලක් වෙලා නුඹ
ඒ න‍ටුවෙන් වෙන වෙනදා නම්
මමත් මියෙන්නම්
නුඹේ සුවඳ නැති
උයන් තෙරක් මට කුමටද එහෙනම්

සෙනෙහස් විජිතයේ
එකම මව් කුසේ
ඉපදෙන්නට නුඹ දැක්ක තරම්
ආයෙත් පින් කර
මම නුඹ සොයාන
එන්නම් මගෙ අයියේ එහෙනම්

සමුගන්නට තව
ටිකක් වෙලා ඇති
දැන් එහෙනම් හිනැහී ඉඳපන්
නුඹෙ මල්ලී අද
හිනහවෙන්නෙ ළඟ
හඬන්න බැරිකමට දැන්නම්...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හිනැහී ඉඳපන්

Post  jay.rishan on 2017-01-17, 2:00 pm

Lassanai ayye
avatar
jay.rishan
+ 500 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 553
GetReal Gold : 2891
Member Since : 2015-09-05

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum