සොයමි නුඹ කවුරුන් වැනී..,

View previous topic View next topic Go down

සොයමි නුඹ කවුරුන් වැනී..,

Post  IceCool on 2017-01-11, 9:38 pm

අකල් මහ වැසි ඇද හැලී
පොද වැස්ස විත් තෙමි තෙමී
දුර ඈත අහසේ ඇඳී
තිබෙන දේදුන්නක් වැනී...


මතකයන් පිටු ඉරි ඉරී
සොයන්නට මට නොහැකිවී
නැගුණ සුසුමන් පාවෙවී
ගලා යයි පපුතුර වෙලී...


සිතේ ඇති දහසක් වැකී
මැකී යයි හැඟුමන් බිදී
නුඹෙ දෙනෙත් යුග පෙනි පෙනී
සොයමි නුඹ කවුරුන් වැනී...
avatar
IceCool
Newbie writer

Mood : Relaxed

City : Gampaha
Country : Sri Lanka
Posts : 473
GetReal Gold : 2119
Member Since : 2016-07-07

Back to top Go down

Re: සොයමි නුඹ කවුරුන් වැනී..,

Post  Oshada on 2017-01-11, 11:25 pm

නොකියම ඇවිදින් නොකියම යනවිට 
මේ හිත හොයනා පුරුදු රුවින් 
කවි දහසක් ලිය මියෙන්න හිතුනා 
නුඹ පෙම්කල එක කවක් ලගින්සැනසුම නුඹ දුර ඈතක අරගෙන 
මං මාවත් වල දමා ගිහින් 
පෙම් හිත බිදී තැන් තවම මතක් කර 
දැක්කම දුක දැනුනා සැකවින්තාමත් තහනම් වූ ඒ පෙම්හිත 
මතක් කරනවිට හිත් ගැඹුරින් 
නොනිදා මියෙන්න හිතුනා මට නුඹ 
ඇස් දෙක යට සුරැකිව තියමින් .....


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum