හිතාගන්න බෑ

View previous topic View next topic Go down

හිතාගන්න බෑ

Post  suk love on 2016-10-16, 1:04 pm

හිතාගන්න බෑ


අඬන්න හේතුවක් නෑ
ඒත් ඇස් වල කදුලු
හිතන්න කිසිම දෙයක් නෑ
ඒත් මම හැම වෙලාවෙම දුකින්
හිතේ කිසි සැකයක් නෑ
ඔයා හැමදාම මගෙ ලග​
කියන්න කිසිම දෙයක් නෑ
ඒත් හිත තිස්සෙම කියවනව​
අහන්න කවුරුවත් නෑ ලග​
කියන්න තේරෙන්නේ නෑ
දුකෙන්ද සතුටින්ද මම​
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum