ඔයයි මමයි දෙන්න

View previous topic View next topic Go down

ඔයයි මමයි දෙන්න

Post  suk love on 16th October 2016, 13:01

ඔයයි මමයි දෙන්න


ඉමක් නොපෙනෙන දුරකට​
එකම ලගින්
ගමන් කෙරුවට​
කොහේ කොතනකදි
එක් වෙයිද රේල් පීලි
ඔයයි මමයි දෙන්නත්
ඒ වගේම නේද 
ආදරේ සිල්පරකොටන් 
නොතිබුනානම්
මෙහෙමවත් ලං වෙන්න බෑ නේද​
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2403
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum