අහිමි විජිතයෙන් සමුගෙන යන්නම්

View previous topic View next topic Go down

අහිමි විජිතයෙන් සමුගෙන යන්නම්

Post  Sajith on 2016-10-01, 11:00 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2914
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: අහිමි විජිතයෙන් සමුගෙන යන්නම්

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-10-02, 3:49 am

මේ මොකද සජිත් මල්ලි? කාලෙකට පස්සෙයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලත් යන්නම යනවාද​? මේ, පිස්සු නැතිව ඉන්න​.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum