මට හිමි වූ..මුල් දිනයේ...

View previous topic View next topic Go down

මට හිමි වූ..මුල් දිනයේ...

Post  Suwahas on 2016-09-25, 10:13 pm

මා සෙව්වා මුළු සංසාරේ
දැකගන්නට ඔය නෙතු ආයේ
මගෙ පණ සේ සියොළග යාවූ
හැඟුමක් වාගෙයි පෙම දැනුනේ
නිම් හිම් නැති හිතක සෙනේහේ
උතුරා මුව කමල තෙමේවී
එක පැතුමක් වේ හද පතුලේ
ඒ ඔබ පමණයි මිහිරාණේ......

පෙම වෑහෙන නෙත් උපුල්
සිත යාවුන රත් කොපුල්
මට හිමිවූ...මුල් දිනයේ...
ගොළු වී සිටි ඒ දෙතොල්.....

සවනේ සැතපී ඉදන්
රහසේ මුමුණයි වදන්
කොයි වේදෝ...මුළු ලෝකේ...
සතුටක් මට ඔබ තරම්....

එකමෙකම වතාවක්..
හමුවන්නට නාවත්..
මා ආදරෙයි ඒ වාගේ..
මිහිරියේ.....

කොයි රෑකදි ආවත්..
සනහා මා නිවනා..
මගෙ හීන දෙව්වන්තයේ..
ආදරෙයී....

දඬුවම් දී මට නිහඩව ඉන්නට
ඔය හිත නපුරු වෙලා..
මගෙ හිත තව තව ඔබ ගැන
උමතූ වෙලා...

ගොළු වී සිටිනා මුවින්..
නොකියූ සෙනෙහේ වදන්..
සිත පිරිලා..ගොඩ ගලනා..
ආදර ගඟ කොයි තරම්...

මගෙ පණ තුරුලට අරන්..
තවරා සැනසුම් සුසුම්..
සනසන්නම් මුළු දිවියේ..
ළං කරගෙන පෙම් හදින්...

ඉද හිට හිත පාරා..
රළු වී දොස් පවරා..
මා සැර වුනේ පියෙකු සේ
ආදරෙන්....
අමනාපව උන්නත්
මගෙ පණ හැමදාමත්
මා ආදරෙයි මුළු හදින්..
එක සිතින්..

දඬුවම් දී මට නිහඩව ඉන්නට
ඔය හිත නපුරු වෙලා...
මගෙ හිත තව ඔබ ගැන
උමතූ වෙලා....

පෙම වෑහෙන නෙත් උපුල්
සිත යාවුන රත් කොපුල්
මට හිමි වූ..මුල් දිනයේ..
ගොළු වී සිටි ඒ දෙතොල්..
සවනේ සැතපී ඉදන්
රහසේ මුමුණයි වදන්
කොයි වේදෝ..මුළු දිවියේ..
සතුටක් මට ඔබ තරම්....

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1459
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum