දේදුණු සිහින

View previous topic View next topic Go down

දේදුණු සිහින

Post  suk love on 2016-09-18, 8:33 pm

දේදුණු සිහින
දේදුණු පාටින් සිත්තම් කල​
සමනල සිහිනයක​
සක්මන් කරමි මම​
සිහිනයෙන් නොව​
පියවි ලෝකයක​
දරාගන්න බැරි තරමට​
ආවත් නිතර බාධක​
අදත් නොසැලී සිටිමි මම​
නොපෙනෙන දුරක සිටියත් නුබ​
දැනෙන නිසාවෙන් මට​
නුබේ සෙනෙහස​
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2459
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum