සුදූ ගේ මගුල් දා....

View previous topic View next topic Go down

සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  Suwahas on 2016-09-16, 8:11 pm

.


Last edited by Suwahas on 2016-11-11, 1:51 pm; edited 1 time in total

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1413
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  suk love on 2016-09-17, 8:16 pm

oya apu gaman apiwa adawanna neda hadanne malliyo... godak sanweedi kaviyak.godak
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  Suwahas on 2016-09-17, 8:18 pm

@suk love wrote:oya apu gaman apiwa adawanna neda hadanne malliyo... godak sanweedi kaviyak.godak
Ow godak sanwedi kawiyak.thankz

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1413
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  suk love on 2016-09-17, 8:20 pm

hithe thiyena hema dema hemotama anik ayata denena widihata kavi karanna hemootama be.e dakshathawaya oyata thiyenawa malliyo
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  Suwahas on 2016-09-17, 8:25 pm

@suk love wrote:hithe thiyena hema dema hemotama anik ayata denena widihata kavi karanna hemootama be.e dakshathawaya oyata ..


Last edited by Suwahas on 2016-11-11, 1:52 pm; edited 1 time in total

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1413
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  suk love on 2016-09-17, 8:26 pm

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: සුදූ ගේ මගුල් දා....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum