අපි අපේමයි නේද

View previous topic View next topic Go down

අපි අපේමයි නේද

Post  Oshada on 2016-09-16, 7:28 pm

දෑස වැසූ කල වුවද
පෙනේ නම් සිනාසෙන මුව කමල
සුළඟ වුව නැති කලෙක
දැනේනම් නුඹෙ සුසුමෙහි පහස
‍රැහැයි හඬ පවා නැති
නිසොල්මන් ‍රැයෙහි වුවද
ඇසේනම් නුඹේ වදන් පෙල
කියන් කෙලෙසින්ද මම
නුඹ නැතිව තව ඉතින්
ගෙවන්නේ හෙට දවස
ගෙවෙන හැම මොහොතකම
නුඹම ඇයි හිත ගාව
හිත අසයි දැන් ඉතින්
කියන්නේ මොනවාද
අදින් පසු ගෙවෙන හැම දිනයකම
අපි අපේමයි නේද
මෙතැන් සිට මතු මතුත්
මම නොවේ අපි නේද...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අපි අපේමයි නේද

Post  suk love on 2016-09-17, 8:09 pm

good luk malliyo
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum