නුඹ මගේ උනා කියා. .

View previous topic View next topic Go down

නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  සහන් on 2013-06-02, 1:50 pm

සඳ හොරෙන් බලයි කියා
තරැ කැලුම් කියා ගියා
නුඹ මගේ උනා කියා
පවන හමයි ගය ගයා

දොලපාර හඬයි කියා
කුඩමසුත් දුකෙන් තියා
නුඹ මගේ උනා කියා
කඳුල ගිහින් කෝ එයා

පිපි කුමුදු සෙමින් සැලේ
බඹර ගුමුව මැද කැලේ
නුඹ මගේම උන වෙලේ
හිරැයි ලොව වහන් කලේ

මීදුමෙන් වැසෙයි කියා
කදු මුදුන් සෙමින් ගයා
නුඹ මගේ උනා කියා
මේකුලක ලියා ගියා

ලොවම අවදි වෙන නියා
රහස මම රකිමි දයා
නුඹ මගේ උනා කියා
ලොවම අප වෙතින් ගියා

avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9274
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:42 pm

patta  ptta.....yakoo  ..mewa  mama  adane  dakke  ...hiks
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4813
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  සහන් on 2013-08-06, 3:46 pm

අපි බලන්න එපා කිව්වද.හික්ස්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9274
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 7:07 pm

balanna epa neme  harakoo..balanna  kiyala  kiyanan epaya ..hiks ...:D
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4813
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  Guest on 2013-12-20, 10:44 am

පට්ට බං පට්ට 


අපුරුයි
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  thavisha on 2013-12-20, 5:27 pm

pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7862
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  සහන් on 2013-12-31, 2:10 pm

ස්තූතියි සාලිය, තවීශ
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9274
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  Siyapath on 2014-01-01, 6:05 pm

nice nice nice
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9434
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  සහන් on 2014-01-02, 3:48 pm

ස්තූතියි සියපත්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9274
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹ මගේ උනා කියා. .

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum