අමාවක සඳ

View previous topic View next topic Go down

අමාවක සඳ

Post  suk love on 2016-09-16, 9:16 am

අමාවක සඳ
අමාවක අහසට 
කවදාක සඳ පායාවිද​
කෑ ගසා ඇසුවෙමි මම​
අදුරු හිස් අහස දුටුවම​
සද බලා සඳ එළියෙන්
සැනසෙන්න 
පෙරුම් පිරුවට හැමදාම​
එකදු තරුවක්වත්
තවම නොදුටුවමි මම 
නුබ එන්නේ කවදාද​
මගේ සඳ මගෙ ලොවට​
බලා ඉන්නෙමි තවම​
එනතුරා සඳ අහසට​
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2405
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum