සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

View previous topic View next topic Go down

සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

Post  midika janak on 2016-08-23, 6:58 pm

ලීංගක්වයේ....අශිර්වාද ලබන්නේ....14...15....වියෙදි බව...විද්‍යාත්මක පිලි ගැනිමයි....එවැනි වයසේ සිටින...එහෙත්.....පැරණි ආකුර්ථ....පිලි නොගන්නා...පිරිසකුත්...අපි අතර සිටි.....ඔවුන්...අපිට වඩා..ඉදිරියට...පැමිණියේ කෙසේද..?...හැගීම..ප්‍රදර්ශනය කිරීම...වරදක්..ද..?...ශෙවි...අපේ....සහුර්දයෙක්.......ඔහුට....මම...හිස නමමි....ඉල්ලා සිටි ආකාරයට..මම කටයුතු කලෙමි.....එහෙත්  ...ශෙවි.....ඇත්ත.....තාම එලියට ආවේ නැහැ.......
avatar
midika janak
Regular Member

Country : Sri Lanka
Posts : 11
GetReal Gold : 3287
Member Since : 2014-01-28

Back to top Go down

Re: සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-08-24, 5:24 am

මොකක් ගැනද මේ කියන්නෙ. නොතේරෙන හින්දයි අහන්නෙ මේ.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

Post  සහන් on 2016-08-24, 7:41 am

සංවාදයකට කියපු දේ පැහැදිලි නෑ.
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9272
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

Post  shevan on 2016-08-24, 9:06 pm

ජැක්. යන්තමින් මට දැනුනා අහන දේ ගැන. ඒ්ත් සංවාදයක් වෙන්නට තරම් නම්............. තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න
avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 403
GetReal Gold : 4909
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

Re: සම..ලිංගික යෝ.....ඇත්තෙන්ම.....කවුද...?

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum