ඔයාගේ ජීවිතේ මට දෙන්න

View previous topic View next topic Go down

ඔයාගේ ජීවිතේ මට දෙන්න

Post  suk love on 2016-07-14, 9:11 pmගොඩාරියක් දේවල් මට එපා
ජීවත් වෙන්න 
පුංචි බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න​
කප්පරක් තරමට ආදරය එපා
බිංදුවක් තරම්වත් 
ආදරේ දෙන්න​
කෝටියක් තරම් දේවල් මට එපා
ඔයාගේ එක හිනාවක් මට දෙන්න​
ඒ මොන දේවල් නැතත් කමක් නෑ
ඔයාගේ ජීවිතේ මට දෙන්න
මම ඒක රැකගන්නම්
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2401
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum