බලන් ඉන්නව මම මගෙ හිතත් එක්ක​

View previous topic View next topic Go down

බලන් ඉන්නව මම මගෙ හිතත් එක්ක​

Post  suk love on 2016-07-13, 9:59 pmතත්පරෙන් තත්පරේ ගෙවිල​
දින සති වුනාට​
තවම මම​
නතර වුන තැනමයි එදා ඉදන්ම​
ඔයා එනකම්
ආයේ එන්නේ නෑ ඔයා කවදාවත්ම​
දන්නවා හොදටම​
ඒත් කොහොමද මම ඒ කතාව​
කියල දෙන්නේ මගේ හිතට​
ඔයා අන්සතු වුනා කියල 
දැනන් උන්නත් හොදටෝම​
බලන් ඉන්නව අදත් ඔයා එනකම්
ඉඩ දීල මගෙ හිතට
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2459
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum