ඉමි බලා ඔබ එන තුරා

View previous topic View next topic Go down

ඉමි බලා ඔබ එන තුරා

Post  Oshada on 2016-07-09, 10:09 pm

ඉමි බලා ඔබ එන තුරා
නොසෙල්වෙන පැතුමක් දරා
නොමැත ඉවසුම් හද පුරා
දිනෙන් දින ගෙවෙනා තුරා

මන්ද කාලය ඉබි ගමන්
නින්ද නෑ නෙතු නිදි වරන්
බැන්ඳ ආලය හිත දරන්
ඉඳිමි මම පෙරමග බලන්

දුරක බැඳි හිත් ළං කරන්
එන්න ඔබ සෙනෙහස අරන්
වෙහෙසකර කල නිම කරන්
ඉමු සතුට තුරුළට අරන්


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6370
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඉමි බලා ඔබ එන තුරා

Post  udeagle1997 on 2016-07-11, 3:44 pm

:-)
:-)
avatar
udeagle1997
Regular Member

Country : Sri Lanka
Posts : 9
GetReal Gold : 1434
Member Since : 2016-07-10

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum