තනිකඩයගේ හදොනාව

View previous topic View next topic Go down

තනිකඩයගේ හදොනාව

Post  Guest on 2016-07-08, 9:03 pm

ලස්සන කොල්ලන් මට මුණ ගැහෙණු                     එපා
මුණ ගැහුණත් ඔහු හට් සිත යන්න                        එපා
සිත ගිය මුත් මතකයේ රැදෙනු                             එපා
කොල්ලන් නැති අපට මේ වගෙ දුක් දැනෙනු            එපා


යන එන විට පාරෙත් දකිනු                              එපා
ඉද හිටවත් මුණ ගැහෙනු                                එපා
මුණ ගැහුනත් සිනාවක් නැගෙනු                       එපා
කිසිදා ඔහු හට අදරෙ හිතෙනු                          එපා
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: තනිකඩයගේ හදොනාව

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-07-08, 11:56 pm

Nil saliya wrote:ලස්සන කොල්ලන් මට මුණ ගැහෙණු                     එපා
මුණ ගැහුණත් ඔහු හට් සිත යන්න                        එපා
සිත ගිය මුත් මතකයේ රැදෙනු                             එපා
කොල්ලන් නැති අපට මේ වගෙ දුක් දැනෙනු            එපා


යන එන විට පාරෙත් දකිනු                              එපා
ඉද හිටවත් මුණ ගැහෙනු                                එපා
මුණ ගැහුනත් සිනාවක් නැගෙනු                       එපා
කිසිදා ඔහු හට අදරෙ හිතෙනු                          එපා

e paara nil kollatath sick eka wedila wage....  affraid affraid affraid affraid affraid
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: තනිකඩයගේ හදොනාව

Post  Guest on 2016-07-14, 11:11 pm

මොන සික් ද මෙයා hand hand
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: තනිකඩයගේ හදොනාව

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-07-16, 12:26 am

L...SICK ane. rocksss rocksss rocksss rocksss
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: තනිකඩයගේ හදොනාව

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum