මගහැරුනු ඒ දෑස් යලිත් මුණ ගැසේවිද?

View previous topic View next topic Go down

මගහැරුනු ඒ දෑස් යලිත් මුණ ගැසේවිද?

Post  Sajith on 2016-07-07, 2:11 am

මගහැරුණු දින පටන් දෑස් මත යා නොවී

මේ තරම් කාලයක් නොදැක නුඹ තැවි තැවී

ගෙවෙන හැම රාත්‍රියක සිනා වත මැවි මැවී

පන්හිඳෙන් ගලා එයි තව තවත් පෙම් කවී
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum