හිඳින් මලේ මුව හසරැල්ලෙන් පේවී

View previous topic View next topic Go down

හිඳින් මලේ මුව හසරැල්ලෙන් පේවී

Post  Sajith on 2016-07-02, 11:37 am

නුඹේ ලොවට දවසක සඳ පායාවී

සඳ එළිය යළි දිවිමග සරසාවී

අමාවකක් කිසිදිනකත් නොම ඒවී

හිඳින් මලේ මුව හසරැල්ලෙන් පේවී

 

සිනා මලින් වත පිබිදී තිබේනම්

නිල්මිණි කැළුම් සැමදා නෙත රැඳේනම්

දුරින් ඉදන් සැනසිල්ලක් විඳින්නම්

මගේ නෙතින් තුටු කඳුලක් හෙලන්නම්

 

නුඹේ හඬින් සුරතල් බස් ඇසේනම්

සක්විති සුවය උව පසෙකට දමන්නම්

සිනාසරින් මගෙ සවනත පිරේනම්
පතනා සතුට මේ දිවියේ එයයි මම්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2914
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum