මා සිහි වෙලා කඳුළක් නෙත උනනවද

View previous topic View next topic Go down

මා සිහි වෙලා කඳුළක් නෙත උනනවද

Post  Oshada on 2016-07-01, 1:34 am

මම ආදරය කෙරුව අයියා මාව දාලා ගියාට පස්සෙ එයාට මෙහෙම හිතෙන්න ඇති...


තවමත් උදෑසන නුඹ පිබිදෙනවාද 
නිදි පැදුරෙන්ම මා උණුසුම සොයනවද 
පුරුදු ලෙසට රස කිරි තේ හදනවද 
මා සිහි වෙලා කඳුළක් නෙත උනනවද


රසකර බතට අඹ මාළුත් උයනවද

සැර මදි කියා මිරිසුත් තව බදිනවද 
උණු උණුවෙන්ම බත් මුල තව බැඳෙනවද
මා සිහි වෙලා කඳුළක් නෙත උනනවද

හැඩ වැඩ දමා කමිසය තව අඳිනවද
කමිසයෙ පාට ටයි එක නුඹ දමනවද
ගැටයත් දමා දෙන්නේ දැන් කවුරුන්ද
නුඹේ ඇඳුම තවමත් මා සොයනවද

මා නැත තනිව බසයට නුඹ දුවනවද
තිරිසන් වන සතුන් මැද අසරණ වෙනවාද
තනිවට නුඹේ අද කවුරුත් නැතිවාද
නුඹටත් වඩා මා සිත කෙතරම් හඬනවද

සවසට ඇවිත් තවමත් මඟ බලනවද
පැණි බූන්දි ගෙනෙනා තෙක් මඟ රකිනවද
ප්‍රමාදයැයි කියමින් හොටු පෙරනවද
මා නැති සයනේ නුඹ ගුලිවී නිදනවද
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6370
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

ඔබ මා අතෙරේ ඉතිරිව ඇත්තේ අතීතයක් පමණී

Post  Sajith on 2016-07-01, 1:30 pm

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2860
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum