සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්

View previous topic View next topic Go down

සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්

Post  Oshada on 2016-06-29, 7:54 pm

සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්
හුදෙකලා වන සිතින්
කොහොම සැඟවෙමි ඉතින්
මම මගේ හදවතින්

නොහැක දකිනට නුඹෙන්
හෙලන කඳුලලැලි දුකින්
සැඟව මගෙ හදවතින්
දුර ගියෙමි නුඹෙ හදින්

සැඟවුනත් මුළු ලොවින්
නුඹ නොයයි මගෙ සිතින්
සැඟවෙන්න බැහැ නුඹෙන්
මගෙ ලොවම නුඹ බැවින්
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6424
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්

Post  suk love on 2016-06-29, 8:39 pm

kiss
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2459
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්

Post  Sajith on 2016-07-02, 1:11 am

නොහැක දකිනට නුඹෙන්
හෙලන කඳුලලැලි දුකින්crycrycrycrycrycrycry

තිනිව වැලපෙමි සිතින්
කඳුළු සඟවමි නුඹෙන්
සිනහ දැකගනු රිසින්
දිනෙක ඔබගේ මුවින්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2914
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: සැඟවුනෙමි මුළු ලොවින්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum