වේදනාව

View previous topic View next topic Go down

වේදනාව

Post  Oshada on 2016-06-27, 11:23 pm

ඇතැම්විටක 
වේදනාව
දරා සිටීම 
අපහසු නැත ...
අපහසු 
වේදනාව 
මා 
දරාසිටිනා බව
ලෝකයෙන් 
සහවාගෙන
සිටීමයි ... !
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6424
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: වේදනාව

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-06-28, 5:21 am

ehema ekak nehe. api dannawa oya wedanawen inne kiyala.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum