ඔරුව පදවමි සැදූ නිසාවට

View previous topic View next topic Go down

ඔරුව පදවමි සැදූ නිසාවට

Post  Oshada on 2016-06-27, 11:19 pm

වියළුණු කඳුලු කැට 
ඉරිතලා ඉඩෝරෙට 
ඇහේ ඇනෙනකොට 
සිතුනේම ඇස් පියන්නට

පුපුරා කැබලි කැට 
ඉඳිකටු සේ සුළඟට 
විසිරි යන දාට 
වේදනාවැයි එපා කියන්නට

අනන්තයට ම යන්නට 
මම ම හැදූ ඔරුවට
ගොඩ වී හබලද බිඳ ගිය ඔබට
කිසිත් නොකියමි මගේ පාපෙට

මතකයක් ඇයි මේ හිතට 
ආදරය වචනයක් වූ ලෝකයට 
පණ ගැහෙන කල් හෙමිහිට 
ඔරුව පදවමි සැදූ නිසාවට
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6370
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඔරුව පදවමි සැදූ නිසාවට

Post  Sajith on 2016-06-28, 4:57 pm

අනන්තයටම යන්නට

ඔබ තැනු මේ ඔරුවට

ගොඩවෙන්න පින නෑ මට

සිතුණි රුවලක් වෙන්නට

 

පදවන්න කෙම් බිමකට

තනියක් නොවේ කිසිවිට

පොරබදා සැඩ සුළඟට

රැගෙන යමි නුඹ එතෙරට

 

පිසදා කඳුළු කැට

හසරැළි නගා මුවගට

නුඹ රජවන දිනට

සතුටක් දැනෙයි අයියට
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2860
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum