ආදරයේ ගීතිකාව

View previous topic View next topic Go down

ආදරයේ ගීතිකාව

Post  Oshada on 2016-06-27, 8:40 pm

නොසිටියත් නෙත් මානයක,
නොදකිනා නුඹ ගැන මතකයන්
බිඳෙන් බිඳ හදවතේ..
මොහොතින් මොහොත ලියවේ..
යලිත් කිසි දිනෙක
නොමැකෙනා ලෙසින්..
ඉදින්..
කඳුළු ගංඟාවක් ගැලූවත්
දිය වී නොයාවි.
සුසුම් ගිනි ජාලාවකින් වත්
අළු වී නොයාවි...
බැඳ තබා ගනීවි හදවතේ
සියුම් ලේ නහර වලින් පවා
නුඹේ නමින් ලියැවෙන ඒ

ආදරයේ ගීතිකාව.
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6424
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරයේ ගීතිකාව

Post  Sajith on 2016-06-28, 6:48 pm

ඉන්නට නැතත් නෙත් මානයක

වඩින හැම රෑ සිහිනයක

කුමරුන් ගැන මතක

බිතුසිතුවමකි සිත් පව්වක

 

ඇයි මේ කඳුළු ගඟුලක

සුසුම් ගිණි ජාලාවක

මකා ඒ අමිහිරි මතක​
වෙලෙමු නව හසරැල්ලක
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2914
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum