ඉක්මනින් එනවාද

View previous topic View next topic Go down

ඉක්මනින් එනවාද

Post  Oshada on 2016-06-26, 7:12 pm

අල්ලන්න බැරි අහසටත්
අයිතියක් නැති පොළොවටත්
ළං වෙන්න බැරි මුහුදටත්
පෙම් කලා මම මහා මෙරක්..

අල්ලන්නවත් බැරි
ඈතටම නුඹ ගියත්
මගේ නොවන බව දැනන්
පෙම් කරමි මම තවත්..

මගේ වෙන්න බැරි උනත්
තරහා නෑ මම ඉතින්
හිමි නොවන බව තවත්
පිළිගන්නෙ නෑ හිතත්..

හිතුනොතින් ආයෙමත්
මට දුන්නු පෙම අරන්
ඉක්මනින් එනවාද
මම ඉන්නෙ මග බලන්...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඉක්මනින් එනවාද

Post  suk love on 2016-06-26, 8:19 pm

මග බලන් උන්නට 
යලි එන්නේ නැති වුනොත්
හඩන්නට දග කරයි 
නුබේ නෙතු ආයෙමත්
වැටෙන කදුලක උණුහුම​
නොදැනෙනා ලෝකයක​
තනිවෙලා හඩන්නට​
එපා සිත දග කරත්.....

................ලස්සනයි මල්ලි කවිය​.......................
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2401
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: ඉක්මනින් එනවාද

Post  Sajith on 2016-06-27, 2:05 am

එදා වාගෙම අදත්

නුඹට දුන් පෙම අරන් ...

එන්නෙමී මම හෙටත්

ඉක්මනින් නුඹ සොයන් ...
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: ඉක්මනින් එනවාද

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum