දවසක හමුවෙමු

View previous topic View next topic Go down

දවසක හමුවෙමු

Post  Oshada on 2016-06-20, 12:32 am

දවසක හමුවෙමු 
මේ මල් පාරේම 
අපේ මතක නටඹුන් තියලා 
ඇවිදින් විමසමු 
අපේම පෙම් හිත්
දුරස් වුනේ අපි ඇයි කියලා 
වෙනතක ගියාට 
සදාකල්ම නුඹ
හිනැහෙන විට දෑසට එබිලා 
අහක බලන්නට 
හිත දුන්නෙම නැති 
කඳුලින් පිසලමු දුක නිවලා ....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: දවසක හමුවෙමු

Post  Sajith on 2016-06-20, 1:35 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2796
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum