ඉරිතලා ගිය හිතට

View previous topic View next topic Go down

ඉරිතලා ගිය හිතට

Post  Oshada on 2016-06-16, 9:54 pm

පෙම් කරපු මේ හිතට දුක් ගිනි මවා..
හැරයන්න නම් හිටියෙ ඇයිදෝ ඔයා..
නොකියාම ගිය දවසේ කඳුළැල් මවා..
මට මාව නැතිවූවා කාටත් හොරා..

මල් හීන සිත් අහසේ සිත්තම් තියා..
හැර ගියේ කෙලෙසින්ද මා හඬවලා..
පෙරදාක හැඬුවාට ඔබ සිහි වෙලා
ඔබ පෙනුනේ නෑ ළඟදී සිහිනෙන් පවා..

පෙරදාක ඔබ දුන්න ගිනි දැල් වැදී..
ඉරිතලා ගිය හිතට සෙනෙහස පිදී...
ආදරය මට දෙන්න මගෙ ළඟ ‍රැඳී..
තරු එළිය පෑයූවා මේ ළඟකදි..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඉරිතලා ගිය හිතට

Post  Sajith on 2016-06-17, 12:30 am

ලස්සනයි. ගොඩාක් ලස්සනයි.

thumbup thumbup thumbup thumbup thumbup
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2796
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum